Mélyen szántva

Kategória: Hírek

Viola szavaival élve Isten mélyen szántott múlt szombaton. Mindig elgondolkodom, hogy milyen nagy dolog a nehézségekben kitartani. Nem az egyszerű-, minden jól megy-, minden szupi-szuper élethelyzetekben, hanem akkor, mikor olyan mélységeket élsz meg, amik nem hétköznapiak, sőt emberpróbálóak. 3 élet, 3 bizonyság hangzott el szombat délután a Lídia konferencián. 3 asszony számolt be arról, hogyan élték meg életük legnehezebb éveit, amelyek bizony komolyak voltak. Arról, vajon kibírok-e még egy vetélést 5, illetve 9 év gyermektelen várakozás és rengeteg meddőnek tűnő ima után, vagy, hogy el tudom-e fogadni, hogy 3 hónaposan meghal a beteg kisbabám. Aztán mit kezdek egy beteg asszony egy évig tartó gondozása után a rámhagyott 1 éves kisfiával.

https://janos738.blogspot.com/2018/11/melyen-szantva.html

 

JÉZUS BARÁTSÁGA

Kategória: Lídia irodalom

János evangéliuma 15:1-19.

 1. október 27. Országos Lídia konferencia

Lonni Dobner Győzőné

 1. A nyolcvanas években kaptam egy angol Bibliát, amelyben egyes részeket piros betűvel nyomtattak. Gondolom, mindenki ismer ilyen Bibliát; s aki nem ismer ilyet, még az is sejti, hogy a Bibliának mely részeit szedik piros betűkkel ezekben a Bibliákban? Ahogyan az sejthető, a mi drága Urunknak Jézusnak szavai vannak piros betűvel szedve. Egy ilyen csupa piros betűs igerész az ezévi Lídia Konferencia alapigéje.
  Csak néhány dolgot szeretnék kiemelni ebből a rendkívül gazdag igeszakaszból
 2. Eléggé egyértelmű a szavak behelyettesítésből; hogyha a szőlőtő Jézus Krisztus, akkor
  A szőlőműves az Atya, akkor a szőlővesszők mi vagyunk. A szőlőműves vagyis Istennek az Atyának minden ténykedése ránk irányul. Melyek ezek a szőlőművelői tevékenységek?

  A terméketlen szőlővesszők lemetszése (Károli), levágása (EFO) emberek lemetszését jelenti. A termő szőlővesszők megmetszése (EFO), megtisztítása (Károli) szintén emberek megmetszését, megtisztítását jelenti, de nem levágását a szőlőtőről. Kétség nem fér hozzá, hogy mindkét fajta tevékenységhez metszőollót használ Atyánk, egyik sem jelent simogatást, mind a kettő fájdalmas, sőt valószínűleg egyformán fájdalmas.
  DE
  De a lemetszett, levágott életek elszáradnak; szemétbe, elégetésre kerülnek. A megtisztított, megmetszett életek sebei levedzenek, könnyeznek ugyan, de a vessző életre kap, s a Nagy Szőlősgazda tevékenysége nyomán termékenyebbé válnak, mert a terméketlen ágak nem vonják el többé az életerőt a gyümölcshajtásokat hordozó ágaktól. 

 • Mit használ Isten metszőollóként?

Sokáig  nagyon rejtélyesnek találtam a Jelenések könyve 2. rész 16. versében leírt képet.
                        „Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával”

Különös kép. De nem ez az egyetlen ilyen a Bibliában. A Jelenések könyve 19. rész 21. verse így szól:   
            „A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki”
A válasz tehát – Isten metszőollója az Ő Szava, Isten Igéje és minden kijelentés, ami összhangban – szinkronban van Isten Igéjével. Ami Isten szájából kijön az     

 • Teremtő erő,
 • Ítélő hatalom
 • Gyógyító, a beteg testrészt az éptől elválasztó sebészkés, és folytatható a felsorolás

A Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. verse így hangzik.
     „Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait”
     Amit Isten kimond, az a szó élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a SZELLEM és a LÉLEK TALÁLKOZIK. (EFO)
Mit is jelent ez?            
     Isten szava képes elválasztani bennünk azt, ami Isten bennünk lakozó Szelleméből ill. azt, ami a saját psychénkből – lelkünkből származik. Képes lehatolni személyiségünk alapjáig, kútjának mélyére, ahol már nincs tovább… Istenünk (az Atya és a Fiú valamint a Szentszellem Isten) mindent átlát tisztán és világosan. Nem ejti zavarba az, amit bennünk talál. A metszőolló  pedig az a szó, amellyel hozzánk közelít, amellyel kimondja

V. „mostantól a barátaim vagytok”… Ez a mondat konferenciánk mottója. Ebben a mondatban két dolgot kell megvizsgálnunk    
                 1. Mit jelent a „baráti státusz”?   
                 2. Ki kinek a barátja?
                 Nem az a kérdés, hogy Jézus kinek a barátja? Mert Jézus Krisztus minden embernek felajánlja a barátságát önmaga odaáldozása árán. Ő az EGYETLEN a világ valaha élt, most élő, és a jövőben megszülető embere között. akire nem érvényes bölcs Salamon megállapítása.                        „Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Pb. 18:24)         

                 Ő az a barát, aki valóban „szét-, megtöretett”, és megfizette annak az árát, hogy a barátunk legyen! De úgy töretett szét, hogy ezzel minden embernek felajánlja élete nagy lehetőségét; azt, hogy Jézus barátja lehessen. Ez az igevers felhívja a figyelmet arra, hogy a baráti kapcsolat még a testvéri kapcsolatnál is erősebb kapcsolódást jelent. Ő az egyetlen, aki úgy élte túl a „széttöretést” hogy abból egészen és épen jött ki a Feltámadás hajnalán.      
                 Ő az a barát, aki nem emberi vonzódás alapján választott ki, hogy viszonozzuk a barátságára hívó szavát.       
                 Ő mindenkinek a barátja akar lenni, és a képessége is megvan ehhez. Emlékezzünk vissza, hogyan szólította meg Judást árulása éjszakásán?            
                 Barátom, miért jöttél?   (Máté 26:50)
                 Jézus nem tekintette ellenségnek Judást. Meg akarta érinteni legbensőbb lényét, és ezekkel a szavakkal felajánlotta számára az őszinte kitárulkozás, a változás, a kegyelem Örökéletet adó lehetőségét.                  

E jánosi igerészben az első versben leírt szőlőmetszés és a tanítványok barátnak nevezése közötti szakasz valóságos kincsesbánya, tele csiszolt gyémánttal, drágakövekkel. Jézus Krisztus arra hív most minket, hogy találjuk meg azt vagy azokat a drága kincseket, amiket Isten személyesen nekünk szánt, nekünk akar ma ajándékozni.

Hála Istennek ezek a percek még nem a „lemetszésnek” – vagyis halálunknak a percei, hanem azért vagyunk itt, hogy „megmetsszen, megtisztítson” minket! Hogy a változás által, amit metszőollója végez el bennünk, termékennyé váljunk! Áldássá legyünk ott, ahol eddig terhet jelentettünk mások – talán házastársunk, talán gyermekeink, talán gyülekezetünk, munkatársaink vagy éppen az autós társaink számára.

És persze mélyen tudatosítsuk magunkban, hogy annak a metszőollónak a használatára – ami Isten kezében van – halálunk pillanatáig szükségünk lesz!

 1. Mi volt Jézus legfontosabb mondanivalója barátai számára? Illetve mi a mondanivalója mai barátai számára?

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.” (János ev. 15:16-17)

E két utolsó mondatból egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Jézus a barátáságát nem a mi megbízhatatlan emberi természetünkre alapozza, és nem is azon építi fel. Azt mondja

NEM TI…., ÉN VÁLASZTOTTALAK… – ÉN TISZTÍTALAK MEG, továbbá – AZT AKAROM…

Jézus nem épít erőfeszítéseinkre. Egyetlen egy dolgot vár tőlünk, egyetlen egy dolgot parancsol nekünk: Tanítványaiként, Isten gyermekeiként,            
                        * ha bizalmas kapcsolatra vágyunk Jézussal,     
                        * ha azt akarjuk, életünk ne múljék el nyomtalanul,     
                        * ha gyümölcsöt vágyunk teremni Isten országában az Ő dicsőségére

egyetlen döntést kell meghoznunk! És miután meghoztuk, akkor ehhez az egyetlen döntésünkhöz kell ragaszkodnunk halálunkig.

 • Mi ez a döntés? Az hogy        EGYMÁST SZERETNI FOGJUK!             

Lehet, hogy nem érzel szeretetet; lehet, hogy leterhelő gondolatok fogságában vergődsz egyes emberek irányában; lehet, hogy érzelmeid tiltakoznak az ellen, hogy valakit szeress. Nem kell titkolnod Jézus előtt! Ő úgyis tudja. De nyíltnak kell lenned, és mivel Jézus döntési helyzetbe hozott, ma dönthetsz úgy, hogy SZERETNI FOGOK! Ne aggódj és ne agyalj!

Hogyha komolyan döntesz, akkor Jézusnak van hatalma arra, hogy az érzelmeidet felszabadítsa, a zavaros gondolataidból kivezessen, és fájdalmaidból felépítsen!

Csendesedjünk el! Gondoljunk azokra az emberekre, akiket Isten az életutunk során mellénk sodort! Ha sebeket kaptunk, mondjuk ki: „Jézus Krisztus nevében megbocsátok!”

Azután mondjuk ki,
„Jézus Krisztus, Mesterem és Megváltóm bízom Benned, engedelmeskedem neked abban, amit parancsolsz! Úgy döntök, hogy szeretni fogom azokat, akiket nekem adtál és akiket még adni fog életutam során! A Te nevedben hozom meg ezt a döntést, egyedül Benned bízva! Ámen.”