Miért Lídia?

Kategória: Hírek

Pál Macedóniai szolgálata során a Biblia röviden említést tesz Pál találkozásáról „egy Lídia nevű… asszonnyal, aki félte az Istent, aki együtt imádkozott az asszonyokkal, akinek az Úr megnyitotta a szívét” (Apcsel 16:13-15).

Lídia fegyelmezett nő volt. (14.v.) Fontos a közbenjáró szolgálatot fegyelmezettséggel, odaszántsággal, böjttel egybekötve rendszeresen, egy meghatározott napon, egy meghatározott időpontban, egy meghatározott helyen önmagunkért, a családunkért, lakóhelyünkért, Krisztus testéért, országunkért, a világért.

Lídia hitben járó nő volt. (15.v.)
A hit Isten szaván keresztül adatik. Ahogyan várakozunk Istenre és elmélkedünk a Szent Íráson, Isten bölcsességet, útmutatást, haditervet ad arra vonatkozólag, hogy „miért” és „hogyan” imádkozzunk. Igéjén keresztül megismerjük Istent, aki válaszol az imádságra! (Kol 1:9-10, Mt 6:6.)

Lídia cselekvő nő volt. (16.v.)
A közbenjárás és Isten Igája érzékennyé tesz a Szent Szellem útmutatása és ösztönzése iránt. Kiszélesíti látókörünket és érdeklődésünket, hogy az egész világért tudjunk imádkozni. Ennek megnyilvánulása lehet egy-egy misszionárius támogatása nemcsak imádsággal, hanem gyakorlati módon is.

KI ALKALMAS?
Minden keresztyén nő, akinek szíve nyitott Isten felé és kész arra, hogy böjtöléssel egybekapcsolva rendszeresen imádkozzon, természetesen férje jóváhagyása és lelkipásztora támogatása esetén aki: szívesen teszi ezt a Lídia irányelvei szerint, annak keretein belül.

Isten számára nem az a fontos, hogy alkalmasak vagyunk-e, hanem az, hogy a rendelkezésére állunk-e?

HOGYAN MŰKÖDIK A LÍDIA IMAKÖZÖSSÉG?

  • A Lídia lényege az Isten által létrehozott és irányított imaközösség, amely a rendszeres találkozások során erőteljes imasejtté fejlődik, miközben az Úr gyarapítja is azt. (Mt 18:19-20)
  • Amikor az imasejt már 6-8 tagból áll, akkor itt az ideje, hogy tovább osztódjon és új imasejt alakuljon ki egy új helyszínen.
  • Minden imacsoportnak magának kell elkérnie az Úrtól, hogy miért és milyen sorrendben imádkozzon az Úr szívén lévő ügyekért a Gyülekezettel, a lakóhelyével, a hazájával és a világ népeivel kapcsolatban.
  • A Lídia imasejt amint növekszik, osztódik, terjed és sokasodik a Szent Szellem megelevenítő ereje által, a Lídia üzenete egyre többeket érint meg és terjed tovább felekezeti és országhatárokon át a nemzet és a világ más részeihez.