Mi van a kezedben?

Kategória: Hírek, Rendezvények

balatonszemesEzzel a címmel volt idén a felekezetközi keresztény konferencia Balatonszemesen.

Efraim Tendero:
Pál engedte, hogy Isten használja a kezében levőt.
(Róma 15.14) Meg vagyok pedig győződve atyámfiai én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni.  – Ebben leírja a határozott célt, az elért célokat és a jövő céljait.
Plb. 16.  üzenete – Vesd alá terveidet Isten terveinek
Isten a globális pásztor, akinek életünket oda adva elérhetünk nemes célokat.
Tegyük fel a kérdést: Mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit akarsz a családommal? „Mindenre van erőm a Krisztusban.” (Fil. 4:13)
A lelki család felépítéséhez alapvető feladatok vannak, melyhez alapvető tulajdonságok kellenek. (2Tim.2:1-6)

Feladataink:

 • folytassuk a növekedést
 • legyen folyamatos gyümölcstermés
 • kitartás a nehézségekben

Tulajdonságok:

 • harcos odaszánás
 • atlétikai önfegyelem
 • szorgalmas gazda

Társadalmat átformáló gyülekezetekre van szükség
Fontos! A fiataloknak legyen lehetősége véleményt mondani! Az egyének véleménye só és világosság. A kormányt, az üzleti életet, a civil szférát érintő közös látáshoz a sót bele kell tenni az ételbe.
A négy lábú szék stabil:  törvény-pénz-szakértelem-erkölcs.
Kint az életben – iskolákban, munkahelyen kell hatással legyünk a társadalomra.
Apcsel.2.42-47:  „És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, a kik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala; És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége vala. És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.”

Az egészséges gyülekezet 6 jellemzője

 1. Alapvető szolgálatok: tanítás, tagság, ima, úrvacsora Adsz-e figyelmet ezeknek?
 2. Isten erejének bemutatása: csodák, Isten félelem, életváltozások, jellem… Életem bemutatja-e Isten munkáját?
 3. Előmozdítja-e az egymás közötti szeretetet. Mondjuk-e egymásnak: Szeretlek téged, segítek neked? Meglátom-e mire van szüksége?
 4. Szeretek-e szolgálatban lenni? Napi találkozások Szánok-e időt a szolgálatra?
 5. Állandó hála Istennek: dicsőítés, öröm, hálás ima Dícsőitő vagy-e?
 6. Kedvelte őket a nép? Jó szomszéd vagy-e?

Milyen hatása van a gyülekezetnek a társadalomra?
Megosztod-e életstílusként a hitedet? Tarts önvizsgálatot! Jézus a FEJ: Nem csupán hallgató, látogató, vendég. Ő az Úr. MINDENBEN.
Jézus a legjobb tanító – mondta Gandhi. Mégis hinduként halt meg. Krisztust szereti, de a keresztényeket nem, mert mások, mint Krisztus. Botrány! Élni kell a hitet, mint a hinduk teszik a hinduizmussal!Átadni az életet!

Johannes Reimer
A változási folyamat családokra épül. A társadalom felépítése egészséges családokból születik. Isten a transzformátor, Ő a családokban él. Jézus, családba született, testté lett, de nem házasodott meg. Pál se.
Mt tesz Jézus? Bemegy a házba, a családba, és ott van a munkaterülete. (Luk. 4.16)
Jézus a nyilvánosság előtt vitatkozott apostolokkal, a farizeusokkal is, anyját, apját is elhagyta – új családot épített, új testvérekkel, új társadalmat. Fontos neki a családi érték.
Engedjük az áldást magunkra, és áldjunk meg ezáltal másokat a környezetünkben.

Piszter Ervin
Jézus a megváltó. Ez akkor is igaz, ha valaki nem fogadja el.
2 Kor. 4:7 – „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.”
Az ember bukása az almafa, szabadsága a keresztfa.
A feladatunkhoz formálja az identitásunkat, mint Mózesét.
1.Pozicionál engem!! Ki vagy te énbennem? Ő szent, megigazít.
2.Állapotomat javítja, kihoz a tékozló fiú állapotomból, a kétségből. Emlékeztet – gyermekem vagy, ne engedj a moslékos vályúnak, a bűnnek!
Tudatformáló. Átokból kihoz. Tényt közöl, mely mindenkire igaz. Ezért lett az áldozat Isten báránya. Ebben hinni kell!
Zárókép: Mózes inádkozz értünk: Isten vegye el Isten a mérges kígyókat! Ugráltatjuk Istent, aki azt mondja, – NEM veszem el. Meghagyom az akadályt, kihívást, csípve leszel, de megmaradsz, nézz az érckígyóra! Örökérvényű megoldás.

SZNI bemutatkozás
A Szeresd Nagyon Istent olyan hölgyek közössége, akik a technológia különböző eszközeit használva, felelősséget vállalnak egymás előtt, hogy rendszeresen tartanak csendességet Istennel. Szolgálatuk elkötelezett a minőségi tanulmány anyagok készítése mellett és abban hisznek, hogy anyagiak sohasem lehetnek akadályai annak, hogy valaki részt vehessen a Biblia tanulmányukban.

Honlap http://www.szeresdnagyonistent.hu/