Lépések a trónhoz

Kategória: Hírek

Jézus mondta: “Amikor imádkoztok… s amikor böjtöltök, tegyétek egyedül Isten előtt.” Mt 6:6,16

Minden, amire szükséged van – egy csendes hely
– egy csendes óra
– egy csendes szív

Légy csendben!

“Közeledjetek Istenhez és közeledni fog hozzátok.”

Várjad, hogy Isten az Ő Igéjében közelítsen hozzád!
Ez a Lélek kardja. Imádd és dicsőítsd Őt önmagáért!
Szemléld Isten nagyságát, hatalmát, szeretetét!
Olvass egy hálaadó-dicsőítő zsoltárt vagy egy másik igehelyet, amelyhez Isten Lelke vezet és gondolkodj el felette! Az imádság hatása isteni beavatkozás, Isten ereje válik szabaddá.

Jak.4:8; Zsolt.27:8; Zsolt.47:7-8; Zsolt.62:6,12,13; Mik.7:7; Zsid.11:6; És.64:4; Préd.5:1-7; Sof.1:7;

Légy tiszta!

“Tisztítsátok meg kezeiteket… és szenteljétek meg szíveiteket.”

Adj teret Isten Szent Szellemének, hogy próbálja meg szívedet az Úr előtt! Ne te magad tedd ezt! Ismerd be, amit megmutat neked s vedd igénybe Isten bocsánatát és tisztító munkáját! Kérd Őt, hogy töltsön be az Ő szent Szellemével s köszönd meg, ha ezt már megtette.

Jak.4:8b; 1.Ján.1:9; Ján.9:31; Zsolt.139:23-24; Zsolt.66:18; Ef.5:18; Luk.11:13;

Légy harcra kész!

“Alázzátok meg magatokat az Úr előtt,… álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek.”

Harcolj azokkal a fegyverekkel, amelyeket Isten ad neked:
a) Jézus mindenható nevének erejével, b) Isten igéjével.
Ezek teljhatalmat adnak neked a Sátán felett. Vedd körül magad Istennek teljes lelki fegyverzetével és „öltözd fel Krisztust”!

Jak.4:7; Jel.12:11; 1.Ján.4:4; Kol.3:17; Luk.10:19; Ef.6:10-18;

Légy teljes megadással!

„Ne a magad eszére támaszkodjál!”

Isten adja úgy az imatémát, mint annak meghallgatását. Add át neki minden előre kitervelt elképzelésedet, gondolatodat imatémáddal kapcsolatban! Kérd hitben a Szentlelket, hogy erősítsen, vezessen és általad imádkozzon! Dicsérd az Urat és adj hálát Neki, hogy kész imáidat meghallgatni és azokra felelni.

Példab.3:5-6; Róma 8:26; És.55:8; 2.Kor.10:4-5;

Légy engedelmes!

„Jézus mondja: Legyen hitetek Istenben!”

Erősítsd hitedet Isten ígéreteivel! Ő munkálja benned az imádságot, a hitet, szívedbe adja gondolatait és Ő indít cselekvésre. Ezért mondd ki azokat a gondolatokat, amelyeket Ő ad szívedbe teljes engedelmességben és hitben!

Mk 11:22-24; Zsid.11:6; 1.Kor.6:17; Jn.18:37b; 1.Jn.5:14-15;

Légy kitartó!

„Az imádkozásban legyetek kitartóak és legyetek éberek!”

Adj teret a Szentszellemnek, hogy Ő formálja imáidat minden jelenlegi imaterheiddel kapcsolatban (úgy az egyéni imádságban, mint a közösségben). Csak azután folytasd azzal, amit a Szentlélek vagy Isten igéje mutat neked.

Kol.4:2; Zsolt.119:105; 1.Sám.15:18;

Légy hálás!

„Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem.”

Az imádság a lélek lélegzése. Belélegezzük, amit Isten ad s ugyanazt kilélegezzük hálaadásban. A dicsőítés, magasztalás erőt szabadít föl. „Az egyetlen üdvözítő Istennek legyen fenség, erő és hatalom öröktől fogva most és mindörökké, Ámen.”

Zsolt.50:23; Zsolt.86:10-12; Jud.25;

Imádság böjtöléssel egybekötve különös erőt kölcsönöz a könyörgésnek, fegyelmez lelki és testi vonalom. Különösen hathatósnak bizonyul az ellenséges erőkkel szembeni harcban.

Shelah McAlpine