Leckék, amiket az imádságról megtanultam

Kategória: Hírek
  1. Az imádság alapvetően beszélgetés és kapcsolat Mennyei Atyánkkal. Épp úgy, ahogy Isten kérdéseket tesz fel szolgálóinak, úgy mi is feltehetünk kérdéseket Istennek. Van bejárási jogunk Isten jelenlétébe.
  1. Az imán keresztül nemcsak egyedül én kerülök Isten jelenlétébe, de eszköz is lehetek abban, hogy Isten jelenlétét mások életébe és a mindennapi élethelyzetekbe behozzam. Jelenlétének hordozója szeretnék lenni. Így Isten létének kiterjesztése lehetek.
  1. Az imádság a legmélyebb szinten nem elsősorban emberi cselekedet Isten felé, hanem Isten működésének jellemzője, melybe az Atyaisten, a Fiú, és a Szent Szellem hív meg minket, hogy csatlakozzunk hozzá (Róma 8:26,34 és Lukács 11:1-4). A közbenjárás az imádságból fejlődik ki.
  1. Az imádság sokkal inkább Istenre figyelés, és annak kikutatása, hogy mi van az Ő szívén, hogyan látja Ő a dolgokat, mint sem hogy én mit akarok, hogy nekem mire van szükségem, és hogy én hogyan látom a dolgokat. Azonban Isten hív minket, hogy kérjünk Tőle dolgokat (ahogy a Főpapi imában megfogalmazódik).
  1. Az imádság egyszerűbb és erőteljesebb, mikor másokkal foglalkozik. Erő szabadul fel az egyetértő imádságban, ha, Jézus van a középpontban. (Máté 18:19-20, Zsolt. 133)
  1. Imádságon keresztül változások történnek. A lehetetlen lehetségessé válik. Isten ereje vonható be a lehetetlennek tűnő földi helyzetekbe.
  1. Az imádság a természeti és a természetfeletti világ ütközési pontja. Emberi voltunk, megváltatlan természetes ösztöneink háborúban állnak a fejlődő spirituális ösztöneinkkel (természetfeletti világunkkal?). A régi közmondás még mindig érvényes: “A Sátán reszket, ha a leggyengébb szentet a térdén látja”. Ezért tesz meg Sátán mindent, hogy megakadályozzon bennünket az imádkozásban. A spirituális világ nem része a természeti világnak, azonban a spirituális világnak része a természetes világ is.
  1. Lehetséges szüntelenül imádkozni. Tehát sem nappal, sem éjszaka, egyetlen pillanatra sem kell Istentől elszakítva lennem. Lehetséges az, hogy Isten bennem lakozó Szelleme szüntelen imádkozzon, miközben én dolgozom vagy alszom. Ezért fordul elő az, hogy Isten imádkozásra ébreszt fel éjszaka közepén valakit, vagy az, hogy Isten szolgái mély közbenjárásra riadnak fel álmunkból.
  1. Isten érzései néha könnyeken, mély zokogáson, sóhajtáson, gyötrődésen keresztül jutnak megnyilvánulásra bennünk. Azokban a pillanatokban, mikor érzelmileg nem kapcsolódunk egy imádságot igénylő helyzethez, Isten rajtunk keresztül bemutatja, hogy Ő benne van abban a nehéz helyzetben, és rajtunk/rajtam keresztül kifejeződik Isten szívének mélysége.
  1. Bárhol vagyok, bármit teszek, imádkozhatok! Szerteágazó létünkben a kritikus helyzetekben vagy az azonnali szükségekben ne mulasszuk el az imádság lehetőségét!

Brian Mills – 2014 május