Hanna Projekt 2008. február

Kategória: Hírek

Imádkozzatok szerte a világon élő lányokért, asszonyokért!
Isten üdvözítő ajándéka eljusson és elfogadtassék az elveszett nőkkel szerte a világon! (Ján 3.16)

2. A „Reménység asszonyai” c. 42 nyelven folyó rádiós program minél többen hallják! A tanácsadásban bölcsességért, hogy a különböző kultúrákban élő nők növekedését szolgálhassák a tanácsok!

3. Albánia nőiért és férfiaiért: A nők sóvárognak megismerni Istent és Igéjét. A férfiak meghallják és bevegyék az Írás igazságait, és élhető otthont biztosítsanak a családjaiknak!

4. Angola, Elefántcsontpart, Libéria, Mozambik stb. nőiért, akik tudják, hogy Isten számára értékesek, és vágynak kedvességre férjeiktől is.

A 22m HIV/AIDS-ES ÉLŐ VÍZRE JUTÁSÁÉRT (Ján. 4.10)

A 12m AIDS-ES ÁRVÁÉRT, TALÁLJANAK BIZTONSÁGOS HELYET, AHOL AZ ÉRTÜK SZENVEDŐ JÉZUSRÓL ÉS AZ ÖRÖK ÉLETRŐL TANULHATNAK!

5. Brazilia spiritizmusban és fals tanításokba süllyedt nőiért; jussanak el az igazsághoz, Jésuához, és a kegyelemből hit által elnyerhető üdvösséghez!

6. A kambodzsiai nők tömegeiért, akik az életben maradásukért küzdenek, akik közül sokan az üdvösség reménysége nélkül halnak meg.

7. A Karib szigeteki nőkért, értsék meg Isten szeretetét, és értéküket az Ő szemében, aki felajánlja az üdvösség ajándékát.

8. A közép Ázsia országaiban (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán) izoláltan élő nőkért, hogy lehetőségük legyen meghallani Isten üzenetét!

9. Kína keresztyén asszonyaiért, hogy megértsék a hitetlen házasság kockázatát gyermekeik számára! Férfiakért, hogy térjenek meg sokan, és növekedjenek az Úr ismeretében!

10. A kolumbiai és a kubai keresztyén nőkért, akik közül sokan üldöztetnek J.K.-ban való hitük miatt!

11. A Dominikai Köztársaság asszonyiért, hogy a rádióadáson keresztül befogadják és megértsék szívükkel az Írások tanítását!

12. Az Isten igazságait világosan megértő és megélő ecuádori nőkért és gyermekekért, hogy kapjanak lehetőséget Isten Igéjének tanulására!

13. Európa szekuláris gondolkodású nőiért, akik úgy gondolják, hogy Isten jelentőség nélküli. Szívük megnyíljon, és hallják meg az üzenetet, (WoH) mely valódi szükségleteiket célozza meg, az abortustól, promiscuitástól és materializmustól fertőzött kultúrájukban.

14. Fiji, Guam, Pápua Új Guinea rádióhallgatói megértsék Isten üdvözítő ajándékát! A Szent Szellem beszéljen szívükhöz, miközben az adásokat hallják!

15. A Szent Szellem munkájáért a Haiti nők szívében, készítse elő őket a Jézus Krisztusban levő reménység életet átformáló igazságának befogadása számára! Szabaduljanak meg a voodoo, és a bálványimádás gyakorlatának hazug köteleitől!

16. Dicsőség Istennek azokért a nőkért, akik Indiában (Bengáli, Hindi, Oriya, Punjabi, Tamil, és indiai angol nyelvű adások) ez évben befogadták Jézus Krisztust a és WoH adásokon keresztül, ill. a TWR munkatársainak látogatásain keresztül! Foyltasd az imát azokért, akik még nem keresztyének,és hallagtják a WoH-t!

17. Dicsőség Istennek azokért, akik az indonéziai és a jávai adásokat hallgatják és befogadják!

18. A myanmari nők értsék meg, hogy ők a féltőn szerető Isten csodálatos teremtméynei, aki szereti őket és új életet ajánl fel számukra. Imádkozz a szolgáló és látogató csoportok tagjainak oltalmáért és épségéért, akik bátorítják és gondozzák a rádióadáson keresztül megtérteket!

19. Délázsiai orzságok (Pakisztán, Afganisztán) nőiért, hogy a szigorú megtorlással fenyegetett tiltás helyett megengedtessék nekik hallgatni az örömhírt! (Ján. 8.32)

20. Azokért, akik az ékoreai üldözés elől Kínába menekülnek a befagyott folyókon keresztül! Imádkozz a kínai hívőkért, hogy képesek legyenek szeretet mutatni, és gondoskodást adni ezeknek a rémült menekülteknek!

21. A paraguqyi nőkért. Hallhassanak Teremtőjük szeretetéről és gondoskodásáról saját nyelvükön! (spanyol, guarani, lengua, alacsony német vagy nivakle)

22. A filipino nőkért Cebuanoban, Ilocanoban, Tagalogban. Hallják meg Isten feléjük irányuló szeretetének üzenetét! Imádkozz a keresztyének életének meggyőző erejéért azok felé, akik boszorkányságban, állatimádásban és más pogány vallásokban élnek!

23. Izrael, Irak, Irán, Jordánia és a Közel-Kelet országainak nőiért, családjaiért, hogy megtapasztalják szívükben Isten békességét. Anyagi fedezetért több keresztyén program megteremtésére, melyek által lehetőség nyílhat a Jézus Krisztusról szóló igazság megismerésére.

24. A roma (cigány) nőkért. Legyen lehetőségük megismerni, hogyan válhatnak Isten családjának részévé! Találjanak örökkévaló otthont és biztonságot az Isten családjához való tartozásban!

25. A thai gyermeklányokért, akiket szex-rabszolgaságba kényszerítenek. Isten biztosítson kimenekülést ebből a borzalmas gonoszságból számukra itt a földön, a mennyben pedig örökéletet az örökélet ajándékának – Jézus Krisztusnak az elfogadásával! (2. Kor 5:1)

26. Ukrajna nőiért. Érje el szívüket és értelmüket Teremtőjük üzenete arról, mennyire értékesek az Ő számára. A nagy szegénység miatt közülük is sokan kényszerülnek prostitúcióra.

27. Kanadának és USA-nak drog és prostitúció által foglyul ejtett lányaiért és nőiért. Hallják meg Isten szeretetének üzenetét, és nyerjenek szabadulást Jézus Krisztus által!

28. A „Reménység asszonyai” című rádióprogram teamje számára erőért és bölcsességért, akik a spanyol nyelven sugárzott adást készítik Uruguayban és másik 20 országban.

29. A vietnámi és a „Sgaw Kareni” emberekért, akiket kereszténységük – keresztyénségük iatt más országokba telepítenek át. Tapasztalják meg Isten természet feletti támogatását az új kultúrában, és az idegen nyelv elsajátításában! Azok biztonságáért, akik szülőföldjükön maradnak.