Böjti napok 2018- BALATONSZEMES

Kategória: Hírek, Rendezvények

KÖZBENJÁRÁS AZ ÉBREDÉSÉRT!!!

Ezékiel könyve 37: 1-14, 15-28.

Az egymáshoz illeszkedés csodája

I. Mit láttok magatok előtt, amikor a kiszáradt csontokkal teli völgyben történteket olvassátok? Milyen csontok jutnak eszetekbe, ahogyan egymáshoz illeszkednek? Hány csont van az emberi testben? (Újszülöttben 270, felnőttben 206)

Ez a történés mérhetetlenül nagyobb csodák sorozata, mint amit első pillantásra erről gondolunk.

II. A 15. verstől kezdve egy másik összekapcsolódásnak lehetünk tanúi. Látszólag sokkal egyszerűbb ez a „csoda” mint az előző versekben elírtak.

 1. Isten parancsára Ezékielnek két fadarabot kell a kezébe fognia (16.vers)
 2. Ezékielnek a fadarabokra rá kell írnia, akiket az jelképez; egyik Júda és társai, másik József – Efraim és társai.
 3. Egymáshoz kell illesztenie, hogy egy fává, EGGYÉ LEGYENEK! (17. vers)
 4. Várakoznia és figyelnie kell addig, amíg az emberek érdeklődni nem kezdenek; „Hát ez meg mi akar lenni?” (18. vers)
 5. Ezután ott folytatódik, ahol az 1-14. versben leírtak kezdődtek, ami ott Ezékiel első dolga volt: „SZÓLJ NEKIK! Mondd ki, amit Isten mond neked!” (19.vers)

Ez a 15.-től 28. versig tartó szakasz a spirituális – a szellemi feléledés esemény sorozatát tárja elénk.

 1. Ennek nyomán további változások következnek be. (23. verstől)

Megszűnik

 • A bálványok hatalma az emberek fölött.
 • Ami utálatos Isten szemében, annak megtörik az ereje.
 • Minden bűnnek, bűnözésnek vége szakad.
 • Megtisztulás (24. vers)
 • Egy Pásztor és egy nyáj lesz, amelynek gazdája – ura Jézus Krisztus (jelképes , prófétai néven Dávid)
 • A Tóra – a Törvény beteljesedik, vagyis mi emberek megőrizzük, mint a kincset, és megcselekedjük az abban foglaltakat.
 • Örökéletben lesz részünk (25. vers)
 • A „Békesség frigyében” fogunk élni, sokasodni.
 • Isten közöttünk lakozik, s ez által isten népévé válunk.
 • „És megtudják a nemzetek”, vagyis Isten személyes megismerésére eljutnak mind az emberek minden népből és nemzetből.

Az embert alkotó 206 csontegymáshoz illeszkedése, ínakkal, izmokkal, bőrrel beborítása és életre keltése vagy a két fadarab eggyé létele igényel nagyobb munkát Istentől, több erőfeszítést, több befektetést Ezékiel részéről?

A spirituális változás, az Isten céljainak megvalósulása az „EGGYÉ-LÉTEL” az EGYSÉG megvalósulása minden látszat ellenére több befektetést, több erőfeszítést, több energiát igényel nemcsak sten, hanem még inkább Ezékiel részéről.

A fizikai csodák elszédítenek. A spirituális történések az emberi megítélés szerint más kategóriába tartoznak. Jézus ismer bennünket, értékítéletünk eltorzult voltát. Ezért is kérdezi meg az embereket a gutaütött meggyógyításakor.

Mi könnyebb, azt mondani ennek az embernek, hogy „Megbocsáttattak a te bűneid” vagy azt. „Vedd az gyékényedet, kelj fel és menj haza!” ?

Véssük jól a szívünkbe; a valódi EGYSÉG megvalósulása nagyobb csoda, mint amelyek a száraz csontok völgyében történtek! Több energiát, befektetést, nagyobb, kitartóbb engedelmességet igényel tőlünk!

Dobnerné Lonni