A 2016-os böjtről összefoglaló

Kategória: Hírek

Kedves Imatársak! Szeretettel ajánlom nektek Kriszta beszámolóját a 2016-os böjti imanapokról, amelynek alap igéje, az elmélkedések kiinduló pontja Lukács evangéliumának 11. része 1-13. versig tartó – az imádságról és a közbenjárásról szóló szakasza volt.

Dobnerné Lonni nemzeti koordinátor

A 2016-os böjtről összefoglaló:

Egy bizonyságtevő gondolatai:
Ez a böjt nekem arról szólt, hogy Jézusra figyelve a Szent Szellem erejét beengedtem a szívembe és az ő erejével élek, és megyek tovább. Köszönöm Uram, a Te erődet, melyet segítesz az alkalomhoz illő fokozatban megélnem. Szólt még az imaharcól is, mikor hangosan küzdünk az ellenséggel, miután észrevettük, kimondjuk az igazságot, megtagadjuk az ellenséget, és ezáltal tisztulás indul el. Lonni úgy döntött, hogy sokat akar Istentől és elfogadja mindazt, amit ad neki, és tovább-tovább küzd a jobb világért. És teljesen igaza van, ezért érdemes élni: küzdeni másokért. Uram, legyen áldott Lonni élete, családja, és mindaz amit a szívén hordoz hosszú évek óta: magyarok arabok, kínaiak, afrikaiak, és a többi nemzet, és azoknak keresztény mozgalma.

Aztán szólt még az elengedésről ez a böjt. Tanulgatom, hogy engedjek csak el dolgokat, amikre oly lelkesen vágytam. Valóban, semmi szükség rájuk, csupán korlátoznak. Minden amit birtokolni akarok, megkötöz. Köszönöm Jézus Krisztus, hogy a Te erőd elég ahhoz, hogy elengedésre képes legyek a megbocsátásod példaképéből merítve. Köszönöm, hogy nem egyedül kell járnom az utamon, hanem Te ott vagy és tanácsolsz az élet eseményei között.

Aztán szólt még a sírásról a ‘kérés’ megtanulásáról: nem én teljesítem a kéréseket és az emberek se maguk tesznek a kérésemért. Ők is előbb tanácsot kérnek a Szent Szellemtől és Ő megmondja, mit tehetnek a kérésem irányában: lehet igenlő, lehet elutasító, de lehet kreatív, jobbító is, melyet Isten mindig meg akar adni: többet, jobbat mint amit kérni bírok valaha is elképzelni.

Szólt még a lelki ajándékaimról: az irgalmasság, az emlékiratok készítése és a világos megértés (clear understanding) melyhez a magyarázást kérnem kell Istentől imában.

Uram, köszönöm, hogy képességeket adtál a személyiségemhez a lelkembe, hogy azokkal szolgálni tudjak másokat, életeket megjavítani és mindezért Téged dicsérjelek, mert Te így mutatod be magadat. Micsoda kegyelem! Kérem tőled, a világos értésemet képes legyek beszédben kifejezni a jövőben és ne legyek kuka többé. Figyeljek a Te dolgaidra és ne hiábavalóságokra. Ámen

Isten dicsősége töltse be tengerként a földet, ahogyan énekeltük egyik énekben.

Nagyon örülök, hogy új fiatal Lídiák is ott voltak: Isten elküldte a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához.

Köszönöm, hogy én is megélhettem ezt a Krisztusban való szabadságot és mélyülést a Lídiákkal közösen Szemesen. Példát mutattak az életükkel ezek az asszonyok, bátorságot adtak, hogy Isten útjai szépen, befogadóan működnek közösségben.

Köszönöm a dicséretet a spontán imáimra. Nekem nehéz közösségben imádkozni, úgy ahogy a többiek elvárják az adott témában. Ezért jobban szeretem otthon a saját tempómban, a saját témában gyorsan feltárni a szívemet és átküldeni lelki testvéremnek, aki szívesen olvassa ezeket. Hálás vagyok Istennek, hogy ő értéket lát bennem.

Igen izgalmas, ahogy a Lídiások képezik magukat, kapcsolatukat Istennel, amint megosztanak kiscsoportban imádkozással és megosztják mindenki előtt a sok kapott kincset. Aztán kezdődhet a közbenjárás, Istenhez vinni ezeket a kéréseket, melyek felbukkantak belőlünk. Valójában úgy érzem, hogy én úgy írok imákat, amikre kiterjed legutóbbi tudásom, felismerésem, a Szent Szellem irányításával. Nagyon sokat tanultam, már érettebb hívőktől is, hogyan lehet leghatékonyabban önmagunk és mások fájdalmára fogalmazni és felszabadítani önmagunkat Jézus tettével. Áldom az Urat, az ő közösségeikért, melyek megtartottak, figyelembe vettek engem is, aki oly mohó, tudatlanul buzgó voltam. Uram, kérlek, menj vissza és igazíts ki minden fájdalmat amit okozhattam az önteltségemben.

Mostantól, hogy Jézusnak adom a dicsőséget és a Szent Szellem a szívemben él, olyan kisimult lett minden. Én még ennél is többre vágyom, nekem fontos a tudatosítás, mindig is az volt. És a Jó Isten megáldott egy olyan vonzás képességgel, mely megmutathatja az ő erejét a hitetlenek között. Szeretnék hasznos tagja lenni a társadalomnak, segíteni másoknak, akik tudatlanságban élnek a Megmentő élete felől.

Jelenlegi legfontosabb felfedezésem, mely azt fogalmazza meg, hogy az Utolsó vacsora története, megmutatja minden dolog átváltoztatását: Fogd a kapott fájdalmat, adj hálát érte, és formáld át olyan örömmé, amely minden ürességet megtölt.

Ez egy nagyon nehéz gyakorlat: hálát adni mindenkor mindenért, mert ő jó. Minden kegyelem!

Örülök, hogy ilyen asszonyok között kutathattam a keresztény irodalmat a saját életemre vonatkoztatva és nagyban megváltozott minden az életemben. Örülök, hogy megoszthattam veletek és ez a ti értékes figyelmetek segítségére volt Istennek, hogy megtartson engem a fiammal. Miben tudok segíteni nektek? Mire kell figyelmet szentelni, amivel a Lídiások foglalkoznak ezekben a súlyos napokban? Miért kell közben járni? Várom, hogy jöjjenek az imakérések az email-csoportban.

Gazsó Magdi bizonyságtétele: