2017.-évi Lídia Böjti napok összefoglalója

Kategória: Hírek, Rendezvények

Hálás vagyok Istennek, hogy részt vehettem életem 6. böjttel egybekötött ima elvonulásán, amit a Lídia Imaközösség szervez. Mindig izgatottan, reménykedve vártam a háromnapos alkalmakat, ami idén se volt másként. Ebben az évben különleges eseményként, külföldi vendégeink is csatlakoztak hozzánk: Molly Osborne, Diane Golder személyében Anglia déli részéről.

Idén “gyermekeink jövője” témakörben mondhattuk el egyéni, kis és nagycsoportos imakéréseinket és vizsgálhattuk az Írásokban, melybe vendégeink is aktívan bekapcsolódtak. Megosztották látásukat arról, milyen súlyos helyzetben vannak korunk gyermekei, ezért mindenképpen imára szorulnak:

  • Ne érje el őket a gonosz az interneten, filmeken, zenén keresztül, védje őket az Úr az okkultizmustól!
  • Álljon meg a családrombolás az iskolákban, a nemi identitás ( Gender elmélet) kérdések óvodai fontolgatása!
  • 1967 óta legális az abortusz, azóta 8 millió gyermek került ki Isten tervéből emberi tervek miatt. Buzgó imádságra van szükség e nők bűneinek bocsánatára. Egy teljes generációt abortáltak, ezért nincs fiatalság Európában. A népesedési fogyást az ázsiai, afrikai menekülteket befogadása ellensúlyozza némileg. A nyugati világban nem akarnak szülni a nők és ez komoly probléma és Isten előtt bűn. Bárcsak felismernék Isten bölcsességét, hogy a gyermek az áldás.

Zsoltárok 127:3-5

“Gyermekeid az Örökkévalótól kapott örökséged, jutalom kezéből, kerted gyümölcse. Fiatalságod idején született fiaid: áldott, akinek ilyen nyilai vannak! 

Bizony, legyőzik ellenségeiket, ha megütköznek velük a város kapujában!”

Az angol Lídiák imádkoznak tengerparton, városközpontokban különböző rendezvényekért,  valamint a parlamentben a törvénytervezetekért is imádkoznak.

Tanítást hallhattunk arról, hogy az Isten fegyverzetét minden reggel fel kell vennünk, hogy megállhassunk a gonosz támadásai ellen a világban: az üdvösség sisakját, a megigazulás páncélját, az igazság övét, a béke saruját, a hit pajzsát és a szellem kardját, mely Isten élő Igéje.

Kaptunk egy-egy példányt az angol nyelvű Lydia hírlevelükből, ill. Diane lelkipásztorának (Werner Oder) életéről egy könyvet. Valamint a Lídia irodalomból: ‘Imádkozás a gyermekekért’ szórólapot olvashattuk ill. megvásárolhattuk a magyarul megjelent „Az imádkozó nagyszülő hatalma” c. könyvet Stormie Omartiantól.

A tanításokon kívül más fontos feladat is jutott erre a hétvégére az angliai imapárnak: nyilvánosan bejelentették a változást a magyar Lídia csoport vezetésében. Mihály Ilona több évtizedes vezetés után a következő szavakkal köszönt el: “Fontosak vagytok, Isten szeme fényei, rajtatok keresztül megváltoztat népeket, legyetek hűségesek”, és átadta a staféta botot Egriné Meláth Violának és Gálné Kapás Mártának, akiket Molly Osborne kent fel magyarországi koordinároknak.

Jelentős dátum ez a magyar Lídiák körében: 2017. június 17.

Legyen a dicsőség Istennél mindenért!

Egyik tanítás Diane-től:

Itt van az utolsó idők kezdete: ezek az Úrnak a napjai, ébredni kell, figyelni kell, az őrszemek az Urat figyelik és figyelmeztetnek, valamint cselekedetre hívnak.

4Mózes 10:9 

“Amikor majd a saját országotokban éltek, és a benneteket szorongató ellenség seregével készültök megütközni, akkor is ezekkel a trombitákkal fújjatok rövid hangokat, emlékeztetve Isteneteket, az Örökkévalót, hogy odafigyeljen rátok és megszabadítson benneteket ellenségeitektől.”

Sürget az idő, meg kell állni és bátornak lenni. Sötét idők következnek, büntetés ideje jön, a gyülekezeteknek növekednie kell. Az ébredés alapigéje:

2 Krónika 7:14

“és ha akkor népem, amely nevemet viseli, megalázza magát, imádkozik, keresi arcomat, elhagyja gonoszságait és visszatér hozzám – akkor majd én is meghallgatom őket a Mennyből, megbocsátom bűneiket és meggyógyítom földjüket.”

Jézus tudja Isten kijelentését számunkra:

Jer. 9: 17-19

“Figyeljetek rám! Hívjátok a sirató asszonyokat, akik gyakorlottak ebben, küldjetek értük, jöjjenek hamar! Jaj, sirassatok minket! Fogjatok hozzá, jajgassatok, áradjanak a könnyek, hogy veletek sírjunk mi is!”

Isten minket hív, hogy a sírás, a bűnbánat könnyeivel készítsük elő az utat. Mi magunk már bent vagyunk az Ő királyságába: ne féljünk! Alakítsuk az imát cselekedetté! Tegyünk meg valamit, mint pl. Bethániai Mária – megkente Jézus lábát és a levegőt betöltötte a drága parfümének illata. Itt az idő felkelni a nemzetünkért. Hiszünk-e ebben? Próféciák szólnak Isten szívének megértéséről. Egész szülési fájdalmakban gyötrődő női nemzedékünk van: a Ráheleinket ki kell szabadítani!

Jer. 31:9

“Sírva és imádkozva jönnek, így vezetem őket. Friss folyóvizekhez viszem, egyenes úton vezetem őket, ahol meg sem botlanak, mert atyja vagyok Izraelnek, és Efraim az első szülöttem.”

Sírni kell a gyermekeinkért.

2 Móz.14:10-15

“Amikor az izraeliek meglátták a fáraó közeledő seregét, nagyon megrémültek, és segítségért kiáltottak az Örökkévalóhoz. Azután Mózesre támadtak: Minek hoztál ki bennünket Egyiptomból? Talán nincsenek sírok Egyiptomban? Azért vezettél ide, hogy itt haljunk meg a sivatagban? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj békén minket, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat! Bizony, jobb lett volna, ha ott maradunk és szolgáljuk őket, mint hogy itt haljunk meg a sivatagban! De Mózes így bátorította őket: Ne féljetek! Csak várjatok és csillapodjatok le! Meg fogjátok látni, hogyan szabadít meg minket a mai napon az Örökkévaló! Jól nézzétek meg ezeket az egyiptomiakat, mert soha többé nem látjátok őket! Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton! Az Örökkévaló maga fog harcolni értetek! Az Örökkévaló így felelt Mózesnek: Eleget kiáltottál már hozzám segítségért! Parancsolj Izráel népének, hogy induljanak el!”

Mennyire akarjuk megmenteni az országunkat a gonosztól? Istennek még terve van Magyarországgal.

Isten hűséges, 47 éve van nemzetközi Lídia mozgalom. Fontos időket élünk, építsünk erős kapcsolatokat!

Ahogy elmélyülök a Krisztus szeretetben, egyre nagyobb lesz a csata. Fogjunk össze és védjük egymást jelenlétünkkel! Köszönöm a résztvevőket Uram és áldjad, őrizzed őket mindennapjaikban: Enikőt, Darint, Gabi, Júliát, Mártit, Ibolyát, Lonnit, Magdikát, Katit, Arankát, Marikát, Tündit, Ibolyát, Elizát, Irénkét, Violát, Mollyt, Dianet, Magdit, Krisztát!

Testvéretek az Úrban! Moór Krisztina