Lucas Granach

Kategória: Hírek

“… És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett.”
(1. Tim. 2:14)

A péntek kora reggeli Lídia imaóra egy „mellékága” formálódott tovább bennem

Panni mondja: – „Mi lett volna, ha Ádám nem fogadja el Évától az almát?”
Lonni komolyan megjegyzi: – „Akkor bizony végzetes baj történt volna.”

Csendességben az Úr előtt Évaként álltam. Engedetlenségem halálos gyümölcsét nyújtottam át Neki. Ő elvette, – Mi lett volna, ha nem veszi el? – de nem ízlelte meg, hanem megízlelte értem a halált a kereszten.
Felöltöztetett az üdvnek ruhájába, és az Ő igazságának palástjába takart be, – hogy ne rejtőzzem el többé Isten jelenléte elől, hanem vágyakozzam utána, és örüljek neki.

„Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.” (1. Kor. 15:45)
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. (Róma 11:32)
Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, a ki felrakja ékességeit.

Imádkozz Kínáért!

Kategória: Hírek

Az egész világon Kínában van a legnagyobb és leggyorsabban növekvő evangéliumi keresztyénség. De a szorongatások sem mindennapiak. Azok a keresztyének, akik nem regisztráltatják magukat az állam irányítása alatt álló egyháznál, azok állandó zaklatásnak, verésnek, bebörtönzésnek, kínzásnak, sőt halálnak vannak kitéve még manapság is. Nekünk, szerencsésebb körülmények között élő hívőknek gyakran fogalmunk sincs, mi történik kínai keresztyén atyafiainkkal. Pedig jó lenne tájékozódni azokról, AKIK A LEGMAGASABB ÁRAT FIZETIK A HITÜKÉRT! Most, hogy itt a 2008-as olimpia Pekingben, az egész keresztyén világ összefogása kell, hogy felhívja a figyelmet az üldözött kínai embertársainkra! A „ Mártírok hangja” ( The Voice of Martyrs) és a „Kína segítsége” ( China Aid Associates) keresztyén támogató szervezeteknél kis imakarszalagot lehet venni,” IMÁDKOZZ KÍNÁÉRT” felirattal. Az olimpia ideje alatt emberek millió viselik majd ezt, mintegy emlékeztetőül kínai szenvedő testvéreinkre. Kínában legalapvetőbb emberi jogok vannak sárba taposva.. MINDEN MÁS VALLÁST SZABADON LEHET GYAKOROLNI, DE A JÉZUS KRISZTUSBAN HÍVŐK OSZTÁLYRÉSZE A MEGTORLÁS ÉS FENYÍTÉS. Tovább olvasom →

Az Istennek tetsző böjt

Kategória: Hírek

Jézus mondta: „Mikor imádkozol…, és mikor böjtölsz… egyedül Istennek tedd”
Mt 6:6,16

„Hát nem az-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsássad az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?” És 58:6
A böjttel egybekötött ima ’önmegtagadás’ magasabb célok érdekében, nem lemondás az ételről jó benyomás keltés végett vagy valamilyen cél érdekében. (Jer 14:11,12, Lk 18:12-14) Nagyon fontos megvizsgálni, és Istenhez igazítani szívünket és indítékainkat az ima és a böjt megkezdése előtt.
A böjt nem kötelezettség, mert Isten tiszteletben tartja akarati szabadságunkat. Szabadok vagyunk enni vagy nem enni Mennyei Atyánk vezetése szerint. Tovább olvasom →