Imádkozz Kínáért!

Kategória: Hírek

Az egész világon Kínában van a legnagyobb és leggyorsabban növekvő evangéliumi keresztyénség. De a szorongatások sem mindennapiak. Azok a keresztyének, akik nem regisztráltatják magukat az állam irányítása alatt álló egyháznál, azok állandó zaklatásnak, verésnek, bebörtönzésnek, kínzásnak, sőt halálnak vannak kitéve még manapság is. Nekünk, szerencsésebb körülmények között élő hívőknek gyakran fogalmunk sincs, mi történik kínai keresztyén atyafiainkkal. Pedig jó lenne tájékozódni azokról, AKIK A LEGMAGASABB ÁRAT FIZETIK A HITÜKÉRT! Most, hogy itt a 2008-as olimpia Pekingben, az egész keresztyén világ összefogása kell, hogy felhívja a figyelmet az üldözött kínai embertársainkra! A „ Mártírok hangja” ( The Voice of Martyrs) és a „Kína segítsége” ( China Aid Associates) keresztyén támogató szervezeteknél kis imakarszalagot lehet venni,” IMÁDKOZZ KÍNÁÉRT” felirattal. Az olimpia ideje alatt emberek millió viselik majd ezt, mintegy emlékeztetőül kínai szenvedő testvéreinkre. Kínában legalapvetőbb emberi jogok vannak sárba taposva.. MINDEN MÁS VALLÁST SZABADON LEHET GYAKOROLNI, DE A JÉZUS KRISZTUSBAN HÍVŐK OSZTÁLYRÉSZE A MEGTORLÁS ÉS FENYÍTÉS. Tovább olvasom →

Az Istennek tetsző böjt

Kategória: Hírek

Jézus mondta: „Mikor imádkozol…, és mikor böjtölsz… egyedül Istennek tedd”
Mt 6:6,16

„Hát nem az-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsássad az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?” És 58:6
A böjttel egybekötött ima ’önmegtagadás’ magasabb célok érdekében, nem lemondás az ételről jó benyomás keltés végett vagy valamilyen cél érdekében. (Jer 14:11,12, Lk 18:12-14) Nagyon fontos megvizsgálni, és Istenhez igazítani szívünket és indítékainkat az ima és a böjt megkezdése előtt.
A böjt nem kötelezettség, mert Isten tiszteletben tartja akarati szabadságunkat. Szabadok vagyunk enni vagy nem enni Mennyei Atyánk vezetése szerint. Tovább olvasom →

A bibliai elmélkedés gyakorlata

Kategória: Hírek

Campbell McAlpine: „A bibliai elmélkedés gyakorlata” c. művéből

Dániel öntötte szavakba Istennek azon szavait, melyek a történelmet alakító és megváltoztató erős népre és gyülekezetre vonatkoznak:
„… az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak…” (Dániel 11:32,33)
Az Isten Igéjén való elmélkedés az egyik legfontosabb út ennek az ismeretnek és megértésnek megszerzéséhez.
Az 1830-as évek elején az angliai Bristol városában Isten George Mullert használta fel, hogy megszervezze az árvákról való gondoskodás programját. George Muller Istentől várta, hogy minden szükségét betöltse. Nem emberre tekintett, hanem Istenre. .., és a George Muller „Otthonok” története Isten hűségének élő bizonysága lett. Élete, szolgálata és munkája ezrek számára jelentett buzdítást és áldást. Tovább olvasom →