A Bibliai elmélkedés

Kategória: Hírek

bibliaCampbell McAlpine:
„A bibliai elmélkedés gyakorlata” c. művéből

Dániel öntötte szavakba Istennek azon szavait, melyek a történelmet alakító és megváltoztató erős népre és gyülekezetre vonatkoznak:
„… az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak…” (Dániel 11:32,33)
Az Isten Igéjén való elmélkedés az egyik legfontosabb út ennek az ismeretnek és megértésnek megszerzéséhez.
Az 1830-as évek elején az angliai Bristol városában Isten George Mullert használta fel, hogy megszervezze az árvákról való gondoskodás programját. George Muller Istentől várta, hogy minden szükségét betöltse. Nem emberre tekintett, hanem Istenre. .., és a George Muller „Otthonok” története Isten hűségének élő bizonysága lett. Élete, szolgálata és munkája ezrek számára jelentett buzdítást és áldást. Tovább olvasom →

Lépések a trónhoz

Kategória: Hírek

Jézus mondta: “Amikor imádkoztok… s amikor böjtöltök, tegyétek egyedül Isten előtt.” Mt 6:6,16

Minden, amire szükséged van – egy csendes hely
– egy csendes óra
– egy csendes szív

Légy csendben!

“Közeledjetek Istenhez és közeledni fog hozzátok.”

Várjad, hogy Isten az Ő Igéjében közelítsen hozzád!
Ez a Lélek kardja. Imádd és dicsőítsd Őt önmagáért!
Szemléld Isten nagyságát, hatalmát, szeretetét!
Olvass egy hálaadó-dicsőítő zsoltárt vagy egy másik igehelyet, amelyhez Isten Lelke vezet és gondolkodj el felette! Az imádság hatása isteni beavatkozás, Isten ereje válik szabaddá.

Jak.4:8; Zsolt.27:8; Zsolt.47:7-8; Zsolt.62:6,12,13; Mik.7:7; Zsid.11:6; És.64:4; Préd.5:1-7; Sof.1:7; Tovább olvasom →

A Nemzetközi Lídia Imaközösség célja

Kategória: Hírek

A Nemzetközi Lídia Imaközösség célja a keresztyén nők elérése szerte a világon abból a célból, hogy kicsiny csoportokban hetente imádkozzanak, havonta egy napot böjtben együtt töltsenek családjukért, az eklézsiáért, lakóhelyükért, országukért és a világ népeiért.

Az USA-ban van egy forrás, a Great Fountain, amelynek víztorny 150 méter magasra emelkedik az Ohio és két másik folyó találkozásánál. Ez a magasba szökellő vízsugár azonban nem ezekből a folyókból táplálkozik, hanem egy ismeretlen földalatti folyóból. A végeredményt sokan ismerik, de az eredetét annál kevesebben. Ilyen a közbenjáró imaszolgálat is. Isten nyilvánvalóvá teszi hatalmát az emberek és a sötétség erői előtt (Lk 10:19), azonban ehhez elengedhetetlenül fontos a közbenjáró imaszolgálat (2Móz 32:11). A hatvanas években Shelagh McAlpine férjével majd imatársával, Joy Dawsonnal kezdett el odaszántan közben járni gyülekezetéért és nemzetéért. Ebből a szolgálatból nőtt ki a hetvenes években a Nemzetközi Lídia Imaközösség.